عادات افراد موفق را بشناسید:

یک پژوهشگر روسی با بررسی زندگی بیش از 100 فرد موفق، عادت‌های روزانه‌ی آن‌ها را که به موفقیت‌شان کمک می‌کند، کشف کرده است.

▪️مطالعه‌ی مداوم
◽️ورزش منظم
▪️نشست ‌و برخاست با افراد موفق
◽️دنبال کردن اهداف خود
▪️سحرخیزی
◽️کمک گرفتن از مشاوران مجرب
▪️مثبت‌نگری
◽️همرنگ جماعت نبودن
▪️روزانه ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تفکر و تعمق
◽️کمک کردن به دیگران