استراتژی چگونه تدوین می شود؟ فرایند استراتژی

اینک شرکت ها چگونه استراتژی را ایجاد میکنند و چگونه باید آن را ایجاد کنند از جمله بحث برانگیزترین موضوعات در مدیریت استراتژیک است. برنامه ریزی شرکتی که در طول دهه ۱۹۶۰ از  سوی شرکت های بزرگ انجام می‌شد روشی بسیار رسمی برای تدوین استراتژی بود. استراتژی می‌تواند از طریق انطباق با شرایط نیز پدیدار شود.

به عنوان مثال موفقیت شرکت اپل مرهون استراتژی تولید محصولات الکترونیکی مصرفی بود که سخت افزار ، نرم افزار و زیبایی طراحی  را ترکیب می کرد تا یک تجربه کاری را  ایجاد کند که بر اساس دسترسی پذیری و عملکرد ساده شناخته می شد. داستان اپل با شناخت استیو جابز از ظرفیت تکامل پردازش شخصی و چشم انداز تولید کامپیوتر شخصی ارزان و با استفاده آسان آغاز شد با این وجود آنچه که  اپل را به یکی از موفق ترین شرکت های تمام دوران  تبدیل کرد نتیجه بینش  ، آزمایش و رویداد بود

توصیف استراتژی بنگاه به معنی رقابت در حال حاضر و آماده شدن برای آینده است. 

استراتژی رقابت برای حال با سوالاتی نظیر موارد زیر مطرح می شود؟

در کجا رقابت   می‌کنیم؟

دامنه بازار محصول

دامنه جغرافیایی 

دامنه عمودی 

چگونه رقابت می کنیم؟

مبنای مزیت رقابتی ما چیست؟

استراتژی برای رقابت در آینده با سوالاتی نظیر موارد زیر مطرح می شود؟

می خواهیم به کجا برسیم؟

چشم انداز

می خواهیم به چه چیزی دست پیدا کنیم؟

بیانیه ماموریت

اهداف عملکرد

چگونه باند دست پیدا خواهیم کرد؟ 

دستورالعمل های توسعه

اولویتهای برای هزینه

حالات رشد: رشد ارگانیک ، ادغام و تملک