باهوش بودن یا متفکر بودن

در یک سالگی توانست بخواند در ۹ سالگی توانست به ۸ زبان زنده دنیا صحبت کند در ۱۲ سالگی وارد معتبرین دانشگاه جهانی هاروارد شد توانایی خارق العاده در یادگیری زبانهای متفاوت و ریاضی داشت.

برخی بهره هوشی را ۲۰۰ تخمین زدند در سن ۴۳ شش سالگی از دنیا رفت. یکی از کارهای مشهور او اختراع زبان وندر گود بود. آیا او را می شناسید؟

ویلیام جیم سایدیس بهره هوشی یک از انیشتین و ادیسون بیشتر بود پس چرا ما او را نمی شناسیم؟

اما در نهایت انسانهای متفکر برایمان تاثیرگذار خواهد بود نه صرفاً انسان های باهوش

هوش یک ابزار است و تفکر مهارت استفاده از این ابزار من نمی‌دانم اگر سایدیس به اندازه ادیسون متفکر بود چه اختراع می‌کرد ولی می دانم از پوشش می توانست بهتر استفاده کند.