شکست اکثر جویندگان شغل در پیدا کردن شغل مورد علاقه خود به دلیل نداشتن اطلاعات کافی درمورد بازار نیست بلکه به علت نداشتن اطلاعات کافی در مورد خودشان است .شغل های آرمانی قبل از این که پیدا شوند خلق می شوند بنابراین به ندرت با جستجو های متعارف یافت می شوند. شناخت معقول و منظقی لازمه خلق یک شغل آرمانی است .

اغلب این کار نیازمند بروز بحران شخصی و انقلاب در درون اشخاص است مانند از دست دادن شغل و یا شکست در یک کسب و کار .هر کار آفرین می بایست در کار خود تامل کند بدون چنین بحرانی خود اندیشی زیاد مارا خود پسند جلوه می دهد .فکر کردن در مورد خود خودخواهی نیست و می بایست هر کارآفرین بیشترین خودشناسی را از خود داشته باشد .